תקנון שימוש במצגשית-מצגת בהרכבה אישית

תקנון שימוש במצגשית

מצגת בהרכבה אישית

תקנון/תנאי השימוש במצגשית.
1.האתר/האפליקציה מופעלים ע"י רונן הרצוג פלאשבק הפקות  (להלן – "המפעיל")
2.הגולש באתר/רוכש המוצרים (להלן – "המשתמש")
3.יש לקרוא ולאשר את תנאי השימוש.
4.השימוש/הרכישה באתר כפוף לתנאי התקנון והינו חוזה משפטי מחייב בינך לבין המפעיל בכל עניין משפטי שקשור לשימוש באתר/רכישה באתר.
5.לאחר אישור תנאי השימוש, לא יהיה לך או למי מטעמך כל דרישה/תביעה או טענה לגבי המפעיל בכל הקשור לתנאי שימוש אלו.
המפעיל לא יספק שירות, ללא אישור תנאי השימוש.
6.המפעיל יכול לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתחולתו ותוקף התקנון/תנאי השימוש.
7.המפעיל יכול לשנות את תנאי השימוש עבור כל המשתמשים בכל עת וללא הודעה מראש.
3.רכישת המוצרים:
1.לצורך ביצוע רכישה באתר, על המשתמש לספק את הפרטים הנ"ל : שם ושם משפחה, דוא"ל, טלפון, כתובת ואמצעי תשלום. ללא אמצעים אלו, המפעיל לא יוכל לספק את המוצר/ים.
2.כל הפריטים מוצעים באמצעות האינטרנט בלבד.
3.ניתן לשלם באמצעות PAYPAL או כרטיס אשראי בלבד (סליקה דרך PAYPAL).
4.עמלות הסליקה יחולו על המשתמש. פרטי כרטיס אשראי נשמרים ע"י PAYPAL ובאחריותה בלבד.
5.המפעיל  אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לאבטחת המידע של נתונים אלו.
6.חל איסור מוחלט להשתמש בפרטים של אדם אחר או להתחזות לאדם אחר באתר המפעיל.
7.יש להשתמש בפרטים האמיתיים והאישיים של משתמש האתר.
8.במידה והמשתמש הוא מתחת לגיל 18 או אי אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, אין לבצע רכישה או שימוש באתר
המוצרים באתר:

1.המוצרים שהמפעיל מוכר הן מצגות והזמנות דיגיטליים לאירועים.
2. במידה ומוצר מסויים אינו יהיה זמין במלאי, המפעיל יידע את המשתמש תוך 2 ימי עסקים וכספו יוחזר לו במידה ובוצע תשלום על ידו, ומנגד למשתמש לא תהיה כל טענה בשל כך.
5.אספקת המוצרים וזמני ההכנה תהיה בכפוף לשיקול הדעת של המפעיל ובהתאם לעומס העבודה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל כך. במידה והמוצרים לא ייספקו ללקוח תוך 2 ימי עבודה, המפעיל יחזיר את הסכום ששולם ע"י הלקוח למפעיל, וללקוח לא יהיו טענות בשל כך.
8.ניתן לבטל עיסקה רק לפני תהליך ייצור המוצר או שנפל פגם בייצור המוצר ע"י המפעיל בלבד (וזאת על פי שיקול דעת המפעיל בלבד). מובהר שלאחר הייצור שלו על ידי המפעיל, לא ניתן לבטל את העיסקה.
9.אחריות למוצר
10.מפעילת האתר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.
11.אחריות המפעיל מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד. המפעיל לא יישא בשום אחריות על הפסד/נזק במיישרין או בעקיפין למשתמש או לצד אחר כלשהוא עקב איחור במועד האספקה או הפסקת ייצור המוצר או תקינותו של המוצר או מהות המוצר עצמו.
12.המשתמש יישא בכל ההוצאות והנזק במיישרין או בעקיפין עקב טעות בהזנת הנתונים.
13.המפעיל אינו אחראית לכל בעיה העלולה להיווצר בעקבות השימוש באפליקציה או בהכנת המצגת או בעיה שתיווצר בעקבות המצגת עצמה. כמו כן המפעיל אינו אחראי לבעיה או נזק התיווצר במידה והמצגת לא תישלח/תופק.
14.שירות הפקת המצגת/הזמנה הוא עד שליחת הסדט המוגמר לטלפון/מייל ובכך מסתיימת ההתקשרות בין המפעיל ללקוח. במידה ונרכשים שירותי הפצה, אנו נפיץ את ההזמנה/סרטון/מצגת לפי תנאי ההתקשרות להפצה.
14. לא ניתן לעשות במצגות שינויים שלא במסגרת האפליקציה והמקומות שמאפשרים בה את השינוי.
15. מצגת נועדה להפצה בוואטסאפ, תשלחי תשלח באיכות וואטסאפ בלבד למייל/לטלפון. מצגת שנועדה להקרנה, תישלח בפורמט FULL HD - MP4
המצגת המוכנה תישלח כקישור למייל בלבד ו/או בוואטסאפ.
16.. המפעיל שומר  לעצמו את הזכות לסרב להכין מצגת מכל סיבה שהיא.
17.. האפליקציה, המצגת והסרט המוגמר מוגנים בחוק זכויות יוצרים. אין לבצע במצגת/בסרט המוגמר שינויים שלא בתוך ממשק האפליקציה עצמה. אין לכסות או לחתוך את הלוגו של החברה.
18.. אנחנו מתחייבים לא לעשות שימוש בנתונים שהזנתם ולא להעביר אותם לגורם צד שלישי שלא לצורך הפקת המצגת עצמה, ולמעט הרשמה למערכת מצגשית, שבעזרתה יישלחו פירסומים מפעם לפעם עבור החברה.
19.במידה והמפעיל לא יוכל לספק את המוצר תוך 2 ימי עבודה ובמידה והמשתמש רכש מוצר, כספו של המשתמש יוחזר לו, ולמשתמש או למי מטעמו ,לא תהיה כל טענה או דרישה לפיצוי / שיפוי בעקבות כך.
20. במידה והשימוש במערכת ניתן במתנה, לא יהיה החזר כספי ללקוח בשום מקרה או אחריות לכל נזק שייגרם בעקבות השימוש באתר או שימוש במצגת/הזמנה או אי קבלת המצגת/הזמנה.
21.במידה והוכנה מצגת להגהה ולא נערכה מחדש במשך 60 יום, היא תמחק משרתי החברה/פלאשבק, ללא יכולת שחזור.
22. באישור תנאי השימוש, המשתמש מצהיר שיש לו את הידע הוכני להפיק מצגת באמצעות מצגשית, כולל העלאת תמונות, הקלדת כותרות, שימוש במייל, הורדת קבצים וכל פעולה שנדרשת עבור ההכנה והקבלה של המצגת. המשתמש יכול לקבל עזרה משירות הלקוחות של המפעיל, אך המפעיל אינו יכול להתחייב שהוא יוכל לעזור לו במידה ולא קיים אצל המשתמש ידע טכני מספיק. המשתמש לא יכול לבוא בטענה או דרישה במידה ולא קיים אצלו הידע הטכני בכדי להשתמש במערכת מצגשית.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:
כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר,כגון העיצובים, הגרפיקה, ההזמנות, המצגות, האפליקציה, הטקסטים באתר וכל חומר אחר שייכים לפלאשבק הפקות - רונן הרצוג, או לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש, למעט המדיה שהועלת ע"י המשתמש.
על המשתמש לבדוק שכל מדיה שהועלתה לאתר המפעיל יש לו אישור שימוש לפי חוק זכויות יוצרים.